Elina Pihlajamäki

Puheterapeutti

Olen yksityinen puheterapeutti. Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus sekä julkisen terveydenhuollon parista että yksityisenä palveluntarjoajana toimimisesta.

Vastaanottoni sijaitsee Ulvilassa, Friitalatalossa.

Teen koti-, päiväkoti-, ja koulukäyntejä Ulvilan, Porin, Nakkilan ja Eurajoen kunnissa.

Koulutus ja osaaminen

Koulutukseltani olen lastentarhanopettaja (Turun yliopisto 1985), puheterapeutti, filosofian maisteri (Helsingin yliopisto 1992). Työnohjaajakoulutuksen olen käynyt SAMK:ssa vuosina 2005-2006.

Ammattitaitoani ylläpidän ja kehitän osallistumalla jatko- ja lisäkoulutuksiin, joista poimintoja:

Perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille (Dialogic)

Aslak-kurssi ammatinharjoittajana toimiville puheterapeuteille (Kela)

Oral Placement Therapy I ja II (Terapeija)

Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (Kipinäkeskus)

Puheen ja kielen tutkimuksen päivät useana vuotena

Kelan palveluntuottajilta edellyttämät:

ICF-koulutus (toimintakyvyn arviointi)

GAS-koulutus (tavoitteenasettelu kuntoutuksessa)

Puheterapia

Itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutuksessa oleminen ja ymmärretyksi tuleminen ovat ihmisen elämän oleellisimpia ja ensisijaisimpia tarpeita.

Puheterapia on lääkinnällistä kommunitaation, kielen, puheen, syömistoimintojen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Terapian tavoitteena on, että asiakas saavuttaa mahdollisimman hyvän kommunikaatio- ja toimintakyvyn omaan elämäänsä.

Keskeisenä lähtökohtana terapiassa on yhteistyö asiakkaan, hänen läheistensä ja toimintaympäristönsä henkilöiden sekä puheterapeutin kesken. Terapia edellyttää usein yhteystyötä monen eri tahon ja ammattikunnan kanssa. Hoito sisältyy asiakkaalle tehtyyn kuntoutussuunnitelmaan. Seuranta ja arviointi ovat myös oleellinen osa puheterapiaa. Asiakassuhteet kestävät monesti useita vuosia. Puheterapiatyössä painotan asiakaslähtöistä, dialogista työotetta perheiden ja verkostojen kanssa. Nautin työstäni ja haluan antaa asiakkaideni kuntoutukseen koko ammatillisen osaamiseni. Käyn myös säännöllisesti työnohjauksessa.

Puheterapian kustannuksista vastaa Kela tai julkinen terveydenhuolto. Joskus asiakas maksaa puheterapiakäyntinsä itse.

Minulla on kokemusta erilaisista asiakasryhmistä:

Äänteellisen kehityksen ja artikulaation pulmat

Viivästynyt kielen ja/tai puheen kehitys

Kielen kehityksen erityisvaikeus, dysfasia

Luki-häiriöt

Verbaali dyspraksia

Änkytys

Kuulovammat

Kehitysvammat

Autismi

Afasia

Äänihäiriöt

Hakeutuminen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen

Kela tarjoaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta alle 65-vuotiaille. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea ja parantaa työ- ja toimintakykyä, jotta työssäkäynti ja arjen askareista suoriutuminen olisi mahdollista sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Lue lisää vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta Kelan sivuilta.

1. Ota yhteyttä lääkäriin
Lääkäri arvioi kuntoutuksen tarpeellisuuden. Mikäli kuntoutus on ajankohtainen, lääkäri suosittaa kuntoutusta ja kirjoittaa B-lausunnon.

2. Valitse palveluntuottaja
Voit valita palveluntuottajan tutustumalla Kelan kuntoutuksen palveluntuottajarekisteriin.

3. Tee hakemus Kelalle
Kela vastaa kuntoutuspäätöksen tekemisestä. Täytä Kelan lomake KU 104 Vaativa lääkinnällinen kuntoutus. Liitä hakemukseen lääkärinlausunto ja lisää lomakkeeseen valitsemasi palveluntuottaja.

4. Saat ratkaisusta Kelan kirjallisen päätöksen
Saatuasi kuntoutuspäätöksen voidaan sopia kuntoutuksen aloitusajankohdasta.

Aiheeseen liittyviä sivustoja:

työnohjaus

Inhimillinen hyvinvointi toteutuu parhaiten, kun ihmisellä on sopivassa määrin erilaisia itselle merkityksellisiä kiinnostuksen kohteita elämässään; projekteja, elämän mielekkyyttä ja innostustakin ylläpitäviä asioita, tekemistä ja ajateltavaa. Työelämässä ihmisen ajasta suuri osa kuluu töissä. Millaista tuo aika on? Mitä haasteita työt tuovat tullessaan? Millaisia vuorovaikutussuhteita töihin liittyy? Mitä työ kokonaisuudessaan ottaa ja/tai antaa ihmiselle?

Työnohjaus on työn tutkimista, työhön liittyvien tunteiden ja kysymysten käsittelyä ja jäsentämistä. Se on prosessi, jossa rakennetaan yhteistä ymmärrystä ohjattavan työhön. Työnohjauksella on tarkoitus lisätä työnohjattavan tuntemusta itsestään työntekijänä tarjoamalla keskustelufoorumi työhön liittyville asioille sekä yhdessä pohtia erilaisia tarkastelukulmia ohjattavan työrooliin liittyen. Työnohjauksella pyritään työidentiteetin vahvistumiseen ja työssä viihtyvyyden parantamiseen. Työnohjauksessa yhteistyökumppani perustuu dialogisuuteen ja voimavarakeskeisyyteen.

Tarjoan sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta (2-4 henkilöä).

Yhteystiedot

Vastaanottoni sijaitsee Ulvilassa Friitala-talossa osoitteessa Friitalantie 11 B, 28400 Ulvila.

Teen sopimuksen mukaan myös koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä.

Yhteystiedot:

Sivuston on toteuttanut
Koko Juju © 2024